Vilkår og betingelser for Shells online kundetilfredshedsundersøgelse

Nedenfor er beskrevet vilkår og betingelser for den månedlige præmieudtrækning i forbindelse med Shells online kundetilfredshedsundersøgelse.

Deltagere

 • 1. Denne kampagne er åben for alle personer på 18 år og derover bosiddende i Danmark, undtagen ansatte ved virksomheder i Shell Gruppen, Dansk Fuels A/S og koncernforbundne selskaber, deres familier, agenturer, rådgivere, franchisetagere, leverandører eller andre personer, der hjælper til med kampagnen. Dette inkluderer et eventuelt syndikat eller en gruppe af personer, der agerer i fællesskab; personer, der forsøger at deltage via en mellemmand eller ved hjælp af ydelser fra en mellemmand; eller en juridisk enhed, der udfører forretning med virksomheden på tidspunktet for tilmeldingen til præmieudtrækningskampagnen.
 • 2. Internetadgang påkrævet.

Sådan tilmelder du dig

 • 3. Den månedlige præmieudtrækning løber fra og med 1.januar 2017 til og med 31.december 2017 (“kampagneperioden”). Der er i alt 12 månedlige præmieudtrækninger i løbet af kampagneperioden, og der vil blive foretaget en præmieudtrækning for hver kalendermåned i kampagneperioden.
 • 4. For at kunne tilmelde sig en af disse præmieudtrækninger skal deltageren udfylde og indsende en kundetilfredshedsundersøgelse på www.shell.dk/feedback. Indsendelsen af en korrekt udfyldt kundetilfredshedsundersøgelse kvalificerer indsenderen til en enkelt deltagelse i den pågældende præmieudtrækning. Hver deltager er kun berettiget til én deltagelse pr. kalendermåned.
 • 5. For at kunne deltage i en præmieudtrækning for en bestemt måned skal deltageren indsende kundetilfredshedsundersøgelse før kl. 23:59 på den sidste dag i den pågældende kalendermåned (“sluttidspunkt”).
 • 6. Alle deltagere, som har indsendt gyldige tilmeldinger, vil automatisk deltage i den pågældende præmieudtrækning.
 • 7. Arrangøren påtager sig intet ansvar for tilmeldinger, der mistes, beskadiges eller forsinkes på grund af tekniske problemer. Bevis på afsendelse accepteres ikke som bevis på modtagelse.
 • 8. Der vil ikke blive accepteret ansøgninger fra agenter, tredjeparter eller organiserede grupper eller automatisk computergenererede ansøgninger.

Præmieudtrækningen

 • 9. Præmieudtrækningerne vil blive udført af Dansk Fuels A/S. Vinderen af hver enkelt præmieudtrækning vil blive tilfældigt udvalgt blandt alle de modtagne gyldige tilmeldinger til den pågældende præmieudtrækning på den førstkommende arbejdsdag efter sluttidspunktet for den pågældende præmieudtrækning.
 • 10. Vinderne vil blive kontaktet telefonisk eller via e-mail af Dansk Fuels A/S inden for 21 dage efter sluttidspunktet for den pågældende præmieudtrækning ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er blevet oplyst af vedkommende til Dansk Fuels A/S på tidspunktet for udfyldelsen af kundetilfredshedsundersøgelsen. Hvis vinderen ikke kan kontaktes eller ikke er tilgængelig inden for denne periode, forbeholder arrangøren sig retten til at udtrække en ny vinder blandt de resterende deltagere for den pågældende præmieudtrækning. Præmien vil blive indsat på vinderens ShellCard, hvis et sådan haves eller præmien vil blive udleveret til vinderen på en nærmere aftalt bemandet Shell station i Danmark.

Præmier

 • 11. Hver kalendermåned i kampagneperioden er der 1 (én) præmie på et gavekort på kr DK 500,-. Der er i alt 12 præmier, der kan vindes.

Arrangørens rettigheder

 • 12. I tilfælde af uforudsete omstændigheder forbeholder arrangøren sig retten til at tilbyde en alternativ præmie af tilsvarende eller større værdi.
 • 13. Arrangøren påtager sig intet ansvar for eventuelle tekniske problemer eller system- og softwarefejl, der kan forekomme på www.shell.dk/feedback eller under tilmeldingen til kampagnen. Arrangøren tilstræber at sikre en høj standard for websiden, men kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle driftsforstyrrelser. Arrangøren forbeholder sig retten til uden forudgående varsel midlertidigt at afbryde driften af webstedet i tilfælde af systemfejl, vedligeholdelse, reparation eller af andre årsager uden for arrangørens kontrol.
 • 14. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, forbeholder arrangøren sig retten til at anvende vinderens navn og bopælskommune til offentliggørelse på www.shell.dk samt reklame, markedsføring eller i salgsmaterialer uden yderligere kompensation eller uden forudgående varsel til vinderen, og ved tilmeldingen til kampagnen indvilliger alle deltagere i dette.
 • 15. Der vil ikke blive tilbudt alternative præmier i kontanter, og præmien er uoverdragelig.
 • 16. Hvis kampagnen viser sig at være teknisk forkert, eller hvis der forekommer sikkerhedsbrud eller svindel, forbeholder arrangøren sig retten til at annullere eller midlertidigt standse kampagnen. Endvidere forbeholder arrangøren sig retten til at forlænge eventuelle tidsfrister relateret til kampagnen, uanset årsagen hertil.
 • 17. Arrangørens beslutning er endelig og gælder for alle situationer, herunder situationer der ikke er dækket af ovenstående, og der vil ikke blive indgået nogen form for korrespondance.

Generelt

 • 18. Ved at have tilmeldt sig denne kampagne anses deltagerne for at have accepteret og være underlagt nærværende vilkår og betingelser, som skal fortolkes i henhold til dansk lovgivning og er underlagt de danske domstoles eksklusive jurisdiktion.
 • 19. Navnet for vinderne kan oplyses på anmodning, hvis man sender en e-mail til retail@danskfuels.com inden for seks uger efter sluttidspunktet for den pågældende præmieudtrækning.
 • 20. Ved at tilmelde sig kampagnen og acceptere nærværede vilkår og betingelser indvilliger deltagerne i, at deres kontaktoplysninger kan bruges til at kontakte en vinder i kampagnen og til de ovenfor angivne offentliggørelsesformål samt i, at en vinders navn kan oplyses på anmodning herom. En anmodning om at få adgang til, opdatere eller rette eventuelle informationer skal stiles til arrangøren på den nedenfor angivne adresse.

Arrangør: Dansk Fuels A/S, Rued Langgaards Vej 6-8, 5. 2300 København S. CVR 36563028.