Vilkår og betingelser for Shells online kundetilfredshedsundersøgelse

Nedenfor er beskrevet vilkår og betingelser for den månedlige præmieudtrækning i forbindelse med Shells online kundetilfredshedsundersøgelse.

Deltagere

1. Denne undersøgelse er åben for alle personer på 18 år og derover bosiddende i Danmark, undtagen ansatte ved virksomheder i Shell Gruppen, Dansk Fuels A/S, DCC Energi A/S og koncernforbundne selskaber, deres familier, agenturer, rådgivere, franchisetagere, leverandører eller andre personer, der hjælper til med undersøgelsen. Dette inkluderer et eventuelt syndikat eller en gruppe af personer, der agerer i fællesskab; personer, der forsøger at deltage via en mellemmand eller ved hjælp af ydelser fra en mellemmand; eller en juridisk enhed, der udfører forretning med virksomheden på tidspunktet for tilmeldingen til præmieudtrækningen.

2. Internetadgang er påkrævet.

Sådan tilmelder du dig

3. Der foretages en månedlig præmieudtrækning. Der er i alt 12 månedlige præmieudtrækninger i løbet af et kalenderår.

4. For at kunne tilmelde sig en af disse præmieudtrækninger skal deltageren udfylde og indsende en kundetilfredshedsundersøgelse på www.shell.dk/feedback. Indsendelsen af en korrekt udfyldt kundetilfredshedsundersøgelse kvalificerer indsenderen til en enkelt deltagelse i den pågældende præmieudtrækning. Hver deltager er kun berettiget til én deltagelse pr. kalendermåned.

5. For at kunne deltage i en præmieudtrækning for en bestemt måned skal deltageren indsende kundetilfredshedsundersøgelse før kl. 23:59 på den sidste dag i den pågældende kalendermåned.

6. Alle deltagere, som har indsendt gyldige besvarelser af undersøgelsen, vil automatisk deltage i den pågældende præmieudtrækning.

7. Dansk Fuels A/S påtager sig intet ansvar for besvarelser, der mistes, beskadiges eller forsinkes på grund af tekniske problemer. Bevis på afsendelse accepteres ikke som bevis på modtagelse.

8. Der vil ikke blive accepteret ansøgninger fra agenter, tredjeparter eller organiserede grupper eller automatisk computergenererede besvarelser.

Præmieudtrækningen

9. Præmieudtrækningerne vil blive udført af Dansk Fuels A/S. Vinderen af hver enkelt præmieudtrækning vil blive tilfældigt udvalgt blandt alle de modtagne gyldige besvarelser af kundetilfredshedsundersøgelsen.

10. Vinderne vil blive kontaktet telefonisk eller via e-mail af Dansk Fuels A/S eller dennes repræsentant ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er blevet oplyst af vedkommende til Dansk Fuels A/S på tidspunktet for udfyldelsen af kundetilfredshedsundersøgelsen. Hvis vinderen ikke kan kontaktes eller ikke er tilgængelig inden for, en periode på syv dage forbeholder Dansk Fuels A/S sig retten til at udtrække en ny vinder blandt de resterende besvarelser for den pågældende præmieudtrækning. Præmien vil blive indsat på vinderens Shell Card, hvis sådan et haves eller præmien vil blive udleveret til vinderen på en nærmere aftalt bemandet Shell station i Danmark.

Præmier

11. Hver måned er der 1 præmie til en værdi á kr 500,-. Der er i alt 12 præmier, der kan vindes i løbet af et kalenderår.

Dansk Fuels A/S rettigheder

12. I tilfælde af uforudsete omstændigheder forbeholder Dansk Fuels A/S sig retten til at tilbyde en alternativ præmie af tilsvarende værdi.

13. Dansk Fuels A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle tekniske problemer eller system- og softwarefejl, der kan forekomme på www.shell.dk/feedback eller under tilmeldingen til undersøgelsen. Dansk Fuels A/S tilstræber at sikre en høj standard for websiden, men kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle driftsforstyrrelser. Dansk Fuels A/S forbeholder sig retten til uden forudgående varsel midlertidigt at afbryde driften af webstedet i tilfælde af systemfejl, vedligeholdelse, reparation eller af andre årsager uden for Dansk Fuels A/S kontrol.

14. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, forbeholder Dansk Fuels A/S sig retten til at anvende vinderens navn og lokation på den Shell station, som besvarelsen omhandler til offentliggørelse på www.shell.dk samt reklame, markedsføring eller i salgsmaterialer uden yderligere kompensation eller uden forudgående varsel til vinderen, og ved tilmeldingen til undersøgelsen indvilliger alle deltagere i dette.

15. Der vil ikke blive tilbudt alternative præmier i kontanter, og præmien er uoverdragelig.

16. Hvis undersøgelsen viser sig at være teknisk forkert, eller hvis der forekommer sikkerhedsbrud eller svindel, forbeholder arrangøren sig retten til at annullere eller midlertidigt standse kampagnen. Endvidere forbeholder Dansk Fuels A/S sig retten til at forlænge eventuelle tidsfrister relateret til undersøgelsen og præmieudtrækningen, uanset årsagen hertil.

17. Dansk Fuels A/S beslutning er endelig og gælder for alle situationer, herunder situationer, der ikke er dækket af ovenstående, og der vil ikke blive indgået nogen form for korrespondance.

Generelt

18. Ved at have tilmeldt sig denne undersøgelse anses deltagerne for at have accepteret og være underlagt nærværende vilkår og betingelser, som skal fortolkes i henhold til dansk lovgivning og er underlagt de danske domstoles eksklusive jurisdiktion.

19. Navnet på vinderne af præmieudtrækningerne kan oplyses på anmodning, ved at sender en e-mail til retail@danskfuels.com.

20. Ved at tilmelde sig undersøgelsen og præmieudtrækningen og acceptere nærværede vilkår og betingelser indvilliger deltagerne i, at deres kontaktoplysninger kan bruges til at kontakte en vinder af præmieudtrækningen og til de ovenfor angivne offentliggørelsesformål samt i, at en vinders navn kan oplyses på anmodning herom. En anmodning om at få adgang til, opdatere eller rette eventuelle informationer skal stiles til Dansk Fuels A/S på den nedenfor angivne adresse.

Arrangør: Dansk Fuels A/S, Nærum Hovedgade 8, 2850 Nærum. CVR 36563028.